wolny temat


wolny temat
wolny temat {{/stl_13}}{{stl_7}}'jeden z kilku tematów pracy pisemnej do wyboru, pozostawiający najwięcej swobody, będący sprawdzianem sprawności intelektualnej piszącego' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • temat — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. tematacie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} główny wątek, przedmiot rozmowy, utworu, dzieła, wykładu itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Temat dyskusji, rozmowy, filmu, książki,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wolny — wolnyni, wolnyniejszy 1. «mogący postępować zgodnie z własną wolą, nie podporządkowany komuś lub czemuś; będący na swobodzie, nie uwięziony; nie zabroniony, nie skrępowany; o kraju: nie będący pod obcą przemocą, suwerenny, niezawisły» Wolny kraj …   Słownik języka polskiego

  • temat — 1. Temat rzeka «temat mający wiele wątków, o których można bez końca dyskutować»: W Polsce temat prawa to jest temat rzeka, wszyscy Polacy znają się na prawie. Roz bezp 1997. 2. Temat zastępczy «coś, o czym się mówi po to, aby nie podejmować… …   Słownik frazeologiczny

  • wolny — I. Dać, zostawić komuś wolną rękę zob. ręka 16. Mieć wolną głowę zob. głowa 38. Mieć wolną rękę zob. ręka 33. Wolna amerykanka zob. amerykanka. Wolna droga! zob. droga 30. Wolna miłość zob. miłość 2 …   Słownik frazeologiczny

  • dowolny — «zależny tylko od własnej woli, własnych upodobań, nie skrępowany nakazami, przepisami; swobodny, wolny» Dowolny przekład. Dowolne tłumaczenie. Jazda dowolna na lodzie. Wypracowanie na dowolny temat. Wybrać dowolny fragment czegoś. Wymienić… …   Słownik języka polskiego

  • dzień — m I, D. dnia; lm M. dnie a. dni (przy liczebnikach tylko: dni) D. dni 1. «okres od wschodu do zachodu słońca; także światło spowodowane znajdowaniem się słońca nad horyzontem» Dzień słoneczny, skwarny, upalny. Dzień bezsłoneczny, mglisty,… …   Słownik języka polskiego

  • dowolny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} nieskrępowany żadnymi zasadami, przepisami; wolny, swobodny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Możesz zadzwonić o dowolnej porze. Pisać wypracowanie na dowolny temat. Jazda dowolna na łyżwach. Pływanie w stylu …   Langenscheidt Polski wyjaśnień